Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Käyttöehdot

1.1 Yleistä

Näissä käyttöehdoissa kerromme VirtuaaliLakimies – lakitietopankin (”VirtuaaliLakimies”) käyttöä koskevat ehdot. VirtuaaliLakimies koostuu maksuttomasta artikkeli-tietokannasta ja vuosimaksullisesta asiakirjamalli-tietokannasta. Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan rekisteröityessään VirtuaaliLakimiehen käyttäjäksi.

1.2 Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa

Fondialla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Fondian verkkosivuilla ja/tai käyttäjille sähköpostilla tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla VirtuaaliLakimiehen käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

1.3 Laitteistovaatimukset

VirtuaaliLakimiehen käyttämiseen tarvitaan Internet tietoliikenneyhteys ja verkkoselain (Fondia suosittelee käyttämään uusinta selainversiota). Käyttäjä vastaa itse VirtuaaliLakimiehen käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

1.4 Käyttäjätunnukset

VirtuaaliLakimiehen käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus, joka on käyttäjän sähköpostiosoite, ja salasana, joka lähetetään käyttäjän matkapuhelimeen tekstiviestinä rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia ja niitä on säilytettävä huolellisesti. Käyttäjä vakuuttaa antavansa rekisteröityessään itsestään oikeat tiedot.

1.5 Käyttöoikeuden sisältö ja tekijänoikeus

Fondia antaa käyttäjälle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden palveluun. Käyttöoikeus alkaa, kun Fondia on toimittanut käyttäjälle VirtuaaliLakimiehen käyttämiseen tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. VirtuaaliLakimiehen maksullisen asiakirjamallitietokannan käyttäminen edellyttää lisäksi rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitetun lisenssimaksun suorittamista. VirtuaaliLakimiehen asiakirjamallitietokannan käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Lisenssimaksu maksetaan yhdessä erässä ja laskutetaan 12 kuukauden (”Tilausjakso”) välein. Käyttäjä voi irtisanoa maksullisen asiakirjamallitietokannan käyttöoikeuden ilmoittamalla siitä kirjallisesti Fondialle kaksi kuukautta ennen Tilausjakson päättymistä.

Käyttäjä saa käyttää VirtuaaliLakimiestä tietokoneellaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus ottaa aineistosta tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan materiaaleissa hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Aineistoa lainattaessa on mainittava lähteenä Fondian VirtuaaliLakimies. Käyttäjällä on oikeus tulostaa, kopioida ja luovuttaa edelleen tässä tarkoitettuja VirtuaaliLakimiehestä ottamiaan tekstilainauksia laatimansa materiaalin osana. VirtuaaliLakimiehen sisältämiä word-asiakirjamalleja saa myös käyttää omien asiakirjojen pohjana. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida VirtuaaliLakimiehen sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä tässä kohdassa on sallittu. Käyttöoikeuden nojalla käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida VirtuaaliLakimieheen sisältyvää tietokantaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kerätä VirtuaaliLakimiehestä osia ja muodostaa niistä omaa palvelu/aineistokokonaisuutta.

VirtuaaliLakimies kokonaisuudessaan, sen sisältämät aineistot ja tietokoneohjelmat ovat tekijänoikeuslain 1 §:ssä mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu tekijöille ja Fondialle.

VirtuaaliLakimieheen kuuluvaa tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Fondian nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaan. VirtuaaliLakimiehen sisältämää aineistoa ei saa luovuttaa edelleen muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Mikäli Fondialla on perusteltua syytä epäillä, että käyttäjä ei ole noudattanut näitä käyttöehtoja, on Fondialla oikeus poistaa käyttäjän käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai (VirtuaaliLakimiehen asiakirjamallitietokannan osalta) jo maksetun lisenssimaksun palautukseen.

Fondialla on oikeus poistaa yli 12 kuukautta käyttämättömänä ollut VirtuaaliLakimiehen maksutonta artikkelitietokantaa koskeva käyttäjätunnus. Fondia lähettää käyttäjälle ilmoituksen ennen käyttäjätunnuksen sulkemista. Fondia voi sulkea käyttäjäyrityksen pyynnöstä maksullista asiakirja-mallitietokantaa koskevan käyttöoikeuden yksittäiseltä käyttäjältä.

1.6 Omistusoikeus

VirtuaaliLakimiehen ja sen sisältämän aineiston omistaa Fondia.

1.7 Vastuunrajoitus

Fondia päivittää VirtuaaliLakimiehen sisältämää aineistoa tarpeen mukaan ja pyrkii siihen, että VirtuaaliLakimies sisältää mahdollisimman ajantasaiset tiedot. Fondia ei kuitenkaan takaa VirtuaaliLakimiehen sisältämän aineiston oikeellisuutta eikä sitä, että VirtuaaliLakimies sisältää täydelliset tiedot käsitellyistä asioista. Fondia ei myöskään vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu VirtuaaliLakimiehen käyttämisestä eikä vastaa VirtuaaliLakimiehen soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Fondia pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että VirtuaaliLakimies on käytettävissä, mutta Fondia ei vastaa VirtuaaliLakimiehen mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua VirtuaaliLakimiehen toiminnasta tai toimimattomuudesta. Fondia ei myöskään ole vastuussa VirtuaaliLakimiehen muille sivuille menevien linkkien toimivuudesta tai siellä annetuista ohjeista tai sivujen sisällöstä. Fondian vastuu vahingoista rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään VirtuaaliLakimiehen asiakirjamallitietokannan yhden vuoden lisenssimaksun määrään.