Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Yleistä leasingsopimuksista

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Leasingilla tarkoitetaan useimmiten irtaimen tavaran ja käyttöomaisuuden vuokraa koskevia sopimuksia. Leasingsopimuksia voidaan tehdä esimerkiksi it-laitteiden, kopiokoneiden, autojen ja erilaisten tuotantoon tarvittavien koneiden hankkimiseksi. Myös kiinteistöjä ja huoneistoja koskevia kiinteistöleasingsopimuksia tehdään.

Leasingia koskevaa erityislainsäädäntöä ei Suomessa ole. Leasingia sivutaan kuitenkin esimerkiksi yrityssaneerauslaissa ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa. Näissä leasingiin viitataan termillä vuokrausluottosopimukset.

Rahoitusleasing on vuokrakohteen rahoitusta niin, että rahoitusyhtiö hankkii toimittajalta laitteen omistukseensa ja vuokraa sen yrityksen käyttöön sovituksi ajaksi. Kun myyjä tekee vuokrasopimuksen suoraan käyttäjän kanssa, kysymyksessä on käyttöleasing. Huoltoleasing kattaa lisäksi vuokrakohteen (esimerkiksi auton tai kopiokoneen) korjaukset ja huollot.

Leasingsopimuksissa on suuria yksilöllisiä eroja. Lähtökohtaisesti leasingprosessissa rahoitusyhtiö ostaa yrityksen tarvitseman laitteen ja antaa sen yrityksen käyttöön leasingvuokraa vastaan. Yleensä rahoitusyhtiö ei edes vaadi vakuuksia. Varsinkin rahoitusleasingissä on tavallista, että vuokralle annettava laite hankitaan tilaajaan tarpeita silmällä pitäen, jolloin vuokralleottaja valitsee itse vuokrakohteen ja toimittajan sekä neuvottelee sopimusehdot.

Leasingsopimuksen kesto riippuu hankittavan koneen tai laitteen hinnasta sekä käyttöiästä ja vanhenemisesta. Usein sopimus tehdään 2-6 vuodeksi. Vuokralleottajan laiminlyönnit vuokranmaksussa ja vuokrakohteen huono hoito oikeuttavat vuokralleantajan purkamaan leasingsopimuksen.

Sopimuksissa voidaan sopia, että laite on mahdollista lunastaa itselle tietyillä ehdoilla leasingkauden jälkeen. Jos tästä ei ole sovittu leasingyhtiöllä on oikeus myydä laite leasingkauden jälkeen ulkopuoliselle. Monesti leasingyhtiö vaatii laitteen toimittajalta tietyissä tilanteissa aktualisoituvan takaisinostositoumuksen.

Leasingsopimuksessa sovitaan muun muassa seuraavista asioista:

  • vuokralleottajan ja –antajan yksilöintitiedot ja yhteystiedot
  • vuokrauksen kohde
  • vuokra-aika ja vuokrakauden päättymispäivä
  • vuokran määrä
  • vuokranmaksukausi ja ensimmäinen eräpäivä
  • viitekorko
  • laitteen huolto
  • laitteen vakuuttaminen
  • laitteen palauttamista ja lunastamista vuokrakauden päättyessä koskevat ehdot
  • sopimuksen irtisanomis- ja purkamisehdot

Leasingin etuina voidaan pitää sitä, että yrityksen pääomaa ei sitoudu omistamiseen. Kun leasingkohde toimii lisäksi sopimussuhteessa vakuutena, voidaan yrityksen investoinnit tehdä ilman vakuuksia. Leasingvuokratovat myös kokonaan verotuksessa vähennyskelpoisia ja vuokrat voidaan jaksottaa ja määritellä yrityksen toiminnan mukaan.

Leasingsopimuksissa kannattaa kiinnittää huomiota etenkin laitteiden takuuta, korjausta, hinnoittelua ja sopimuksen päättämistä koskeviin ehtoihin. Vuokralaisen kannalta suurin riski leasingsopimuksissa liittyy sopimuksesta irtautumiseen kesken sopimuskauden ja siinä yhteydessä maksettavaan sopimussakkoon. Sopimussakko sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta on usein hyvin merkittävä.

Leasingrahoitusta on käsitelty myös kohdassa [6.1.4.3 Leasingrahoitus].

Lakiasiantuntijamme

Susanne Mattsson, Executive Director, +358 20 7205 455, susanne.mattsson@fondia.com, Työurallani kokemusta on kertynyt sekä yritysjärjestelyjen, että kaiken näköisten muiden liiketoimintaan liittyvien kysymysten ja sopimusten parissa.

Susanne Mattsson

Executive Director

+358 20 7205 455

Työurallani kokemusta on kertynyt sekä yritysjärjestelyjen, että kaiken näköisten muiden liiketoimintaan liittyvien kysymysten ja sopimusten parissa.

Anna-Katariina Storbacka, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 419, anna-katariina.storbacka@fondia.com, Avustan asiakasyrityksiämme laaja-alaisesti heidän päivittäisissä lakiasioissaan, erityisesti yhtiö- ja sopimusoikeuden saralla.

Anna-Katariina Storbacka

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 419

Avustan asiakasyrityksiämme laaja-alaisesti heidän päivittäisissä lakiasioissaan, erityisesti yhtiö- ja sopimusoikeuden saralla.