Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Yleiset valtuutussäännöt

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Valtuutus on oikeustoimi, jolla oikeustoimikelpoinen päämies, eli valtuuttaja, valtuuttaa edustajansa, eli valtuutetun, tekemään puolestaan sopimuksen kolmannen henkilön kanssa. Valtuutuksesta säädetään laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista.

Valtakirjan antaminen on käytännöllinen tapa valtuuttaa henkilö toimimaan yrityksen puolesta. Todistajien käyttäminen ei ole välttämätöntä, mutta se helpottaa todistelua riitatilanteessa ja on siksi suositeltavaa.

Valtuutus voidaan antaa käyttäen:

  • yksilöityä valtakirjaa, jolloin valtuutetulle myönnetään oikeus jonkin täsmällisesti määritellyn oikeustoimen tekemiseen, esimerkiksi auton ostamiseen yhtiölle, tai
  • yleisvaltakirjaa, jolloin valtuutus kattaa laajemman oikeustoimikokonaisuuden, esimerkiksi yhtiön edustamisen tietyssä oikeudenkäynnissä (valtuutetun parhaaksi katsomalla tavalla), tai
  • avointa asianajovaltakirjaa, jolloin valtakirja käsittää vain sanat ”avoin asianajovaltakirja” sekä valtuuttajan allekirjoituksen ja päiväyksen.

Liike-elämässä tärkeä valtuutuksen muoto on myös asemavaltuutus. Asemavaltuutus on henkilöllä, jolla on sellainen asema yrityksessä, että siihen lain tai yleisen tavan mukaan liittyy kelpoisuus tehdä oikeustoimia yrityksen puolesta. Esimerkiksi asiakkaalla on oikeus luottaa siihen, että yrityksen tiloissa työskentelevällä henkilöllä on oikeus ryhtyä toimiin, jotka yleisen käsityksen mukaan kuuluvat hänen tehtävänkuvaansa.

Kirjallinen valtuutus peruutetaan valtakirjan pois ottamisella. Jos tämä ei ole mahdollista, käräjäoikeudelta voidaan hakea valtuutusasiakirjan julistamista tehottomaksi. Asemavaltuutus puolestaan peruutetaan poistamalla valtuutettu asemastaan. Vaikka valtuutettu edustaisikin yhtiötä valtuutuksen peruuttamisesta huolimatta, ei vastapuoli voi vedota valtuutetun tekemään oikeustoimeen, jos tämä on tiennyt peruutuksesta.

Lakiasiantuntijamme

Anna Savolainen, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 444, anna.savolainen@fondia.com, Olen erikoistunut työoikeuteen ja tietosuoja-asioihin, erityisesti työelämän tietosuojaan. Fondian konseptin mukaisesti hoidan kuitenkin laaja-alaisesti erilaisia juridisia tehtäviä.

Anna Savolainen

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 444

Olen erikoistunut työoikeuteen ja tietosuoja-asioihin, erityisesti työelämän tietosuojaan. Fondian konseptin mukaisesti hoidan kuitenkin laaja-alaisesti erilaisia juridisia tehtäviä.

Kimmo Rajatalo, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 488, kimmo.rajatalo@fondia.com, Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita  monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä  yritysjärjestelyiden saralla.

Kimmo Rajatalo

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 488

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.