Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Tuoteturvallisuus

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Tuoteturvallisuutta säädellään kuluttajaturvallisuuslaissa. Tuoteturvallisuudessa on kysymys kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuden varmistamisesta ja vaarojen ennaltaehkäisemisestä. Yrityksen on siis huolehdittava, että tämän valmistamat, maahantuomat ja myymät tuotteet ovat tarpeeksi turvallisia. Vaaroja pyritään ennaltaehkäisemään asettamalla toiminnanharjoittajalle huolellisuusvelvollisuus.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa, jotta mahdolliset vaarat voidaan torjua. Toiminnanharjoittajan tulee myös omatoimisesti ilmoittaa valvontaviranomaiselle havaitsemastaan vaarasta sekä toimenpiteistä, joihin tämä on vaaran poistamiseksi ryhtynyt.

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan tavaran luovuttajaa ja palvelun tarjoajaa. Palvelun tarjoajia voivat olla yritykset ja yksityiset henkilöt, samoin kuin esimerkiksi kunnat, seurakunnat, päiväkodit ja järjestöt. Laki ei kuitenkaan koske yksityistä henkilöä, jos tavara luovutetaan tai palvelua tarjotaan muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Lain soveltamisalaan eivät myöskään kuulu yhdistykset tai muut yhteisöt siltä osin, kuin ne tarjoavat palveluja jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa.

Laki koskee kulutustavaroiden valmistusta, myyntiä ja muuta luovuttamista, maahantuontia ja vientiä sekä kuluttajapalvelujen tarjoamista. Toiminnanharjoittajan on annettava markkinoinnissaan kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville henkilöille tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan tuotteisiin ja palveluihin liittyvät vaarat. Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, tullilaitos, aluehallintovirasto sekä kunnan valvontaviranomainen ovat kuluttajaturvallisuuslain mukaiset valvontaviranomaiset. Kaikkia tuotteita ei tarkasteta, vaan valvonta suoritetaan pistokokein. Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tarkastuksia ja ottaa näytteitä, jotka ovat valvonnan suorittamiseksi tarpeellisia.Toiminnanharjoittaja on aina itse vastuussa siitä, että tuote on turvallinen.

Tavaroiden tai palvelujen puutteellisuus edellyttää toimenpiteitä, joista ensimmäinen on neuvottelu valvontaviranomaisen ja toiminnanharjoittajan välillä. Muita seuraamuksia ei tule, jos tilanne korjataan esimerkiksi toiminnanharjoittajan vapaaehtoisilla toimenpiteillä. Valvontaviranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajan ryhtymään korjaus- tai oikaisutoimenpiteisiin, jos niiden avulla kulutustavaraan tai kuluttajapalveluun liittyvä vaara terveydelle tai omaisuudelle voidaan tehokkaasti torjua. Tavara tai palvelu voidaan myös asettaa myyntikieltoon. Muita mahdollisia seuraamuksia ovat mm. tuotteen hävittäminen, maasta viennin kieltäminen sekä vaarallisen tuotteen tuontikielto.

Myynti- tai muuta kieltoa voidaan täydentää määräämällä, että vaaralliset kulutustavarat on poistettava markkinoilta ja että vaarallisten kuluttajapalvelujen tarjonta on lopetettava. Tällöin tuote tai palvelu korjataan tai korvataan joko rahalla tai vastaavalla tuotteella tai palvelulla. Valvontaviranomainen voi tehostaa määräystä tai kieltoa uhkasakolla. Valvontaviranomainen voi lisäksi velvoittaa toiminnanharjoittajan tiedottamaan kiellosta tai määräyksestä ja tavaraan tai palveluun liittyvästä vaarasta sekä kuluttajien oikeuksista.

Terveysrikoksesta ja kuluttajaturvallisuusrikkomuksesta on säädetty myös rangaistukset. Seuraamuksia määrätessään valvontaviranomaiset ottavat huomioon sen, kuinka hyvin toiminnanharjoittaja on noudattanut huolellisuusvelvollisuutta.

Lakiasiantuntijamme

Minna Peltonen, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 412, minna.peltonen@fondia.com, Hoidan sopimus- ja liikejuridiikkaan sekä  riskienhallintaan liittyviä tehtäviä. Kansainvälinen kauppa, kuluttajansuoja,  tuotevastuu ja sähköinen kauppa ovat ydinosaamistani.

Minna Peltonen

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 412

Hoidan sopimus- ja liikejuridiikkaan sekä riskienhallintaan liittyviä tehtäviä. Kansainvälinen kauppa, kuluttajansuoja, tuotevastuu ja sähköinen kauppa ovat ydinosaamistani.

Jaan Tuominen, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 447, jaan.tuominen@fondia.com, Työskentelen IT-oikeuteen ja immateriaalioikeuksiin liittyvien asioiden parissa, joiden lisäksi hoidan myös yleisemmin sopimusoikeudellisia asioita.

Jaan Tuominen

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 447

Työskentelen IT-oikeuteen ja immateriaalioikeuksiin liittyvien asioiden parissa, joiden lisäksi hoidan myös yleisemmin sopimusoikeudellisia asioita.