Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Tilanteessa, jossa tarjolla oleva työ vähenee, voi työnantaja sopeuttaa henkilöstön määrän ja työaikojen pituuden vastaamaan tarvetta. Työnantajan mahdollisuudet tässä tilanteessa ovat työntekijöiden osa-aikaistaminen, lomauttaminen ja irtisanominen. Ennen pysyvää työntekijöiden vähentämistä työnantajan tulisi harkita mahdollisuutta työntekijöiden osa-aikaistamiseen ja lomauttamiseen. Työnantajalla on nimittäin oikeus taloudellisella, tuotannollisella tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvalla syyllä yksipuolisesti osa-aikaistaa työntekijä irtisanomisaikaa noudattaen tai lomauttaa työntekijä, ks. [2.3.7 Osa-aikaistaminen] ja [2.3.8 Lomauttaminen].

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenorganisoinnista johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Taloudellinen syy on kyseessä, kun työn tarjoamisen edellytyksen ovat vähentyneet ja toiminta on yleensä tappiollista, jolloin kannattavuuden parantamiseksi vähennetään henkilöstöä. Tuotannollinen syy on kyseessä esimerkiksi tilanteessa, jossa yrityksen tuotteiden kysyntä on vähentynyt ja tiettyjä toimintoja supistetaan, esimerkiksi tietty osasto lakkautetaan. Uudelleenorganisointi tulee perusteena kyseeseen esimerkiksi, kun kaksi osastoa yhdistetään toimintatapojen muutosten johdosta.

Irtisanomisoikeus edellyttää, että työ on vähentynyt sekä olennaisesti että pysyvästi. Mitkään vähäiset tai tilapäiset muutokset työn määrässä eivät siis oikeuta irtisanomaan työntekijöitä. Molempien edellytysten tulee lisäksi täyttyä samanaikaisesti.

Työn määrän on vähennyttävä viimeistään irtisanomisajan päättymistä seuraavasta päivästä lukien. Työn ei siis tarvitse olla vähentynyt vielä irtisanomishetkellä. Työnantaja on myös velvollinen peruuttamaan irtisanomisen, jos uutta työtä tuleekin tarjolle irtisanomisaikana.

Työsopimusta ei saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Työnantajan tulee ennen työsopimuksen irtisanomista selvittää, voiko hän tarjota työntekijälle muuta työtä tai kouluttaa tämän toisiin tehtäviin, ks.[2.8.5.2 Uudelleensijoittamis- eli työntarjoamisvelvollisuus] ja [2.8.5.3 Koulutusvelvollisuus].

Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samoihin tai samantyyppisiin tehtäviin, vaikka yrityksen toimintaedellytykset eivät ole vastaavana aikana muuttuneet. Irtisanomisperustetta ei ole myöskään, jos töiden uudelleenorganisoinnista ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa yrityksissä (säännöllisesti vähintään 20 työntekijää) tulee käydä muutosneuvottelut siinä vaiheessa, kun työnantaja harkitsee työntekijöiden vähentämistä ja ennen kuin työnantaja tekee päätökset irtisanomisista, ks.[2.7.7 Neuvotteluvelvollisuus työvoiman vähentämisen yhteydessä].

Tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottaessa työntekijöitä, työnantajalla on velvoite tiedottaa työntekijöille heidän oikeuksistaan työllisyyssuunnitelmaan, muutosturvarahaan ja muutosturvakoulutukseen ja tietyin edellytyksin myös muita muutosturvaan liittyviä velvoitteita ks. [muutosturva].

PLUS

Suositellut asiakirjamallit

Lakiasiantuntijamme

Tytti Rajala, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 441, tytti.rajala@fondia.com, Työskentelen erityisesti työoikeudellisten toimeksiantojen ja yritysjärjestelyjen parissa. Avustan asiakkaitamme myös yhtiöoikeudellisissa ja sopimusoikeudellisissa toimeksiannoissa.

Tytti Rajala

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 441

Työskentelen erityisesti työoikeudellisten toimeksiantojen ja yritysjärjestelyjen parissa. Avustan asiakkaitamme myös yhtiöoikeudellisissa ja sopimusoikeudellisissa toimeksiannoissa.

Johanna Karvinen, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 746, johanna.karvinen@fondia.com,

Johanna Karvinen

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 746