Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Toimitusjohtajan tehtävät

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Juoksevaan hallintoon kuuluvat asiat vaihtelevat tapauskohtaisesti mm. yhtiön koosta riippuen. Juoksevaan hallintoon kuuluu yleisesti liiketoiminnan johtaminen ja valvonta sekä henkilöstöasiat (toimitusjohtajan välittömien alaisten osalta). Toimitusjohtaja vastaa sopimusneuvotteluista liikekumppaneiden ja asiakkaiden kanssa sekä yhtiön sopimusten ja muiden velvoitteiden täyttämisestä ja seurannasta. Siten hän vastaa muun muassa laskutuksen ja laskujen maksatuksen hoitamisesta ja valvonnasta, palkka- ja työnantajasuoritukset mukaan lukien. Toimitusjohtajan velvoitteisiin kuuluu myös pitää yhtiön kaupparekisteritiedot ajantasaisina.

Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön riittävästä maksuvalmiudesta. Hän voi yleensä antaa yhtiön puolesta tavanomaisin ehdoin toimitusluottoja ja vakuuksia, jotka liittyvät yhtiön päivittäiseen toimintaan. Toimitusjohtaja voi myös päättää maksuvalmiuden turvaamiseen tarvittavan lyhytaikaisen luoton ottamisesta, jos yhtiössä ei ole muuta päätetty. Toimitusjohtajalle kuuluu myös kassavarojen tavanomainen sijoittaminen ainakin, jos sijoitukset ovat lyhytaikaisia, eikä niihin liity merkittävää luottotappioriskiä. Kysymykseen tulevat lähinnä turvalliset pankkitilitalletukset. Toisaalta toimitusjohtaja ei voi tehdä esimerkiksi osakesijoituksia yhtiön rahoilla.

Toimitusjohtajan on huolehdittava yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tulee huolehtia siitä, että yhtiön toimielinten päätösten perustana olevat laskelmat, selvitykset ja muut asiakirjat säilytetään asianmukaisesti.

Poikkeuksellisesti toimitusjohtaja saa ryhtyä myös epätavalliseen tai laajakantoiseen toimeen ilman hallituksen päätöstä, jos päätöstä ei voi lykätä aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Toimitusjohtajan on tässä tapauksessa tiedotettava asiasta hallitukselle mahdollisimman pian.

Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus saa riittävät tiedot tehtäviensä hoitamisen kannalta. Toimitusjohtajan on oma-aloitteisesti tiedotettava hallitukselle olennaisista yhtiön toimintaan liittyvistä seikoista. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi myynnin kehitys ja merkittävät luottotappiot sekä sopimukset.

Toimitusjohtajalla on oikeus vaatia hallituksen koollekutsumista sekä olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, jollei hallitus määrätyissä tapauksessa päätä toisin. Hänellä on oikeus saada merkittyä eriävä mielipiteensä kokouksen pöytäkirjaan.

Toimitusjohtajalla on oikeus ja velvollisuus olla läsnä yhtiökokouksessa. Hänellä on myös kokouksessa puheoikeus.

Toimitusjohtaja laatii ja allekirjoittaa tilinpäätöksen yhdessä hallituksen jäsenten kanssa. Hänellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkittyä tilinpäätökseen.

Toimitusjohtaja edustaa yhtiötä asioissa, jotka lain mukaan kuuluvat toimitusjohtajan tehtäviin. Tämä oikeus on riippumaton erillisestä kaupparekisteriin merkitystä oikeudesta edustaa yhtiötä.

Hallituksen ja toimitusjohtajan välistä tehtävien jakoa voidaan selventää yhtiöjärjestyksessä, hallituksen ohjeilla ja toimitusjohtajalle annettavilla ohjeilla sekä osakassopimuksessa. Hallitus voi myös valtuuttaa toimitusjohtajan hoitamaan juoksevaan hallintoon kuulumattomia tehtäviä tai rajoittaa toimitusjohtajan toimivaltaa ottamalla ratkaistavakseen toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvia asioita.

Lakiasiantuntijamme

Nea Welling, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 481, nea.welling@fondia.com, Työskentelen Fondialla yritysjärjestelyiden sekä yhtiöoikeuteen ja verotukseen liittyvien toimeksiantojen parissa. Neuvon myös yleisesti liiketoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Nea Welling

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 481

Työskentelen Fondialla yritysjärjestelyiden sekä yhtiöoikeuteen ja verotukseen liittyvien toimeksiantojen parissa. Neuvon myös yleisesti liiketoimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Juuso Puustell, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 674, juuso.puustell@fondia.com, Olen erikoistunut yhtiöoikeuteen, yritysjärjestelyihin ja tietosuoja-asioihin. Fondian konseptin mukaisesti hoidan kuitenkin laaja-alaisesti erilaisia juridisia tehtäviä.

Juuso Puustell

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 674

Olen erikoistunut yhtiöoikeuteen, yritysjärjestelyihin ja tietosuoja-asioihin. Fondian konseptin mukaisesti hoidan kuitenkin laaja-alaisesti erilaisia juridisia tehtäviä.