Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Sopimuksen sitovuus

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Sopimus on osapuolia sitova. Sopimuksen sitovuuden periaatetta voidaan pitää sopimusoikeuden ja koko oikeusjärjestyksenkin kulmakivenä.

Tarjous on sen lähettäjää sitova heti sen jälkeen, kun vastaanottaja on saanut sen. Sama sääntö pätee tarjouksen hyväksymiseen. Jos lähetettyyn hyväksyntään kuitenkin liitetään joitain ehtoja, eikä tarjousta hyväksytä sellaisenaan, katsotaan, että kyse on uudesta tarjouksesta. Jo lähetetty tarjous tai hyväksyntä voidaan siis perua siihen saakka, kunnes vastaanottaja saa kyseisen tahdonilmaisun.

Sopimus voidaan laatia toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisena. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus säilyy voimassa kunnes sopimuksen osapuolet irtisanovat sopimuksen. Sopimuksessa on syytä määritellä tällöin irtisanomisaika. Määräaikainen sopimus lakkaa sopimuksessa sovitun määräajan päättyessä. Sopimus voi päättyä myös kun molemmat osapuolet ovat täyttäneet sovitut velvoitteensa.

Osapuoli on velvollinen täyttämään sopimusvelvoitteensa sopimuksen mukaisesti, ja jos toinen osapuoli ei täytä sopimusta, tuomioistuin ja toimeenpanoviranomaiset voivat saattaa sopimuksen täytäntöön. Kaikissa tapauksissa sopijapuolta ei voida pakottaa täyttämään sopimustaan eikä pakottaminen aina ole tarkoituksenmukaista. Tällöin kysymykseen tulee useimmiten velvollisuus korvata sopimuksen rikkomisesta aiheutunut vahinko.

Olosuhteet voivat muuttua sopimuskauden aikana, mutta tämä ei lähtökohtaisesti vaikuta sopimuksen sitovuuteen.

Sopimusta ei voi yksipuolisesti muuttaa, mutta sopimuksessa voidaan määritellä, missä tilanteissa muutokset ovat mahdollisia.

PLUS

Suositellut asiakirjamallit

Lakiasiantuntijamme

Tämer Mohsen, CXO, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 709, tamer.mohsen@fondia.com,

Tämer Mohsen

CXO, Senior Legal Counsel

+358 20 7205 709

Timo Tuuli, Senior Legal Counsel, Team Leader, +358 20 7205 483, timo.tuuli@fondia.com, Keskityn työssäni erityisesti informaatioteknologiaan liittyviin lisenssi-, toimitus- ja hankintasopimuksiin, työoikeuteen, yhtiöoikeuteen sekä markkinointi- ja IPR-kysymyksiin.

Timo Tuuli

Senior Legal Counsel, Team Leader

+358 20 7205 483

Keskityn työssäni erityisesti informaatioteknologiaan liittyviin lisenssi-, toimitus- ja hankintasopimuksiin, työoikeuteen, yhtiöoikeuteen sekä markkinointi- ja IPR-kysymyksiin.