Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Pääomasijoittajat

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Pääomasijoittaminen on julkisesti noteeraamattoman yrityksen toiminnan rahoittamista. Pääomasijoittaja sijoittaa yrityksiin, joiden kehitysmahdollisuuksien sijoittaja uskoo olevan hyvät. Tarkoituksena on antaa yritykselle lisäarvoa ja edistää yrityksen arvonnousua. Pääomasijoittajan tarkoituksena ei ole jäädä yritykseen pysyväksi omistajaksi, vaan tämä pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman mukaan [1.4.5 Osakassopimus].

Pääomasijoitukset tehdään useimmiten oman pääoman ehtoisesti [6.1.2 Oman pääoman ehtoinen rahoitus]. Tämä tapahtuu yleensä merkitsemällä osakkeita esimerkiksi sijoittajalle suunnatussa osakeannissa. Joskus pääomasijoituksen välineenä käytetään myös erityisiä oikeuksia ja muita lainoja sekä välirahoitusinstrumentteja (mezzanine) [6.1.3 Välirahoitus].

Pääomasijoittaminen voidaan karkeasti jakaa kahteen luokkaan: aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehtäviin sijoituksiin (venture capital) ja kypsempiin kasvuyrityksiin tehtäviin sijoituksiin (private equity). Yksi olennaisimmista eroista näiden kahden välillä on se, että venture capital-sijoitukset ovat yleensä vähemmistösijoituksia kun puolestaan private equity-sijoittaja yleensä haluaa omistaa enemmistön kohdeyrityksestä.

Pääomasijoittajan antama lisäarvo on yleensä muutakin kuin rahoitusta. Pääomasijoittaja antaa panoksensa myös strategioiden luomiseen, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, budjetointiin, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen. Lisäksi pääomasijoittajan läsnäolo lisää yrityksen uskottavuutta ja parantaa muun rahoituksen saamisen mahdollisuutta.

Lakiasiantuntijamme

Kai Ritvala, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 626, kai.ritvala@fondia.com, Hoidan asiakasyritysten erilaisia toimeksiantoja, etupäässä sopimusasioita ja yritysjärjestelyjä sekä IT-, yhtiö- ja työoikeutta.

Kai Ritvala

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 626

Hoidan asiakasyritysten erilaisia toimeksiantoja, etupäässä sopimusasioita ja yritysjärjestelyjä sekä IT-, yhtiö- ja työoikeutta.

Juuso Puustell, Legal Counsel, +358 20 7205 674, juuso.puustell@fondia.com, Olen erikoistunut yhtiöoikeuteen, yritysjärjestelyihin ja tietosuoja-asioihin. Fondian konseptin mukaisesti hoidan kuitenkin laaja-alaisesti erilaisia juridisia tehtäviä.

Juuso Puustell

Legal Counsel

+358 20 7205 674

Olen erikoistunut yhtiöoikeuteen, yritysjärjestelyihin ja tietosuoja-asioihin. Fondian konseptin mukaisesti hoidan kuitenkin laaja-alaisesti erilaisia juridisia tehtäviä.