Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Osakkeet ja osakepääoma

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Osakeyhtiön omistajat omistavat osakkeita yhtiössä. Yhden tahon kokonaan omistamassa yhtiössä on mahdollista, että osakkeita on vain yksi. Tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin yhtiötä perustettaessa järkevää antaa useampia osakkeita, jolloin omistuksen osittainen luovutus on helpompaa.

Lain mukaan osakepääoman on oltava vähintään 2 500 euroa. Osakepääoma on sidottua omaa pääomaa. Sitä suojataan velkojien eduksi ja sitä voidaan jakaa osakkeenomistajille ainoastaan velkojainsuojamenettelyä noudattaen. Suurin osa kaikista osakeyhtiöistä toimii alle 10.000 euron osakepääomalla. Osakepääomasta katso lähemmin [6.1.2 Oman pääoman ehtoinen rahoitus].

Nykyisessä osakeyhtiölaissa ei enää ole yhteyttä osakkeiden ja osakepääoman välillä. Osakkeelle voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä nimellisarvo, mutta se ei ole välttämätöntä. Jos yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei määrätä osakkeiden nimellisarvosta, niin osakeyhtiö voi antaa lisää osakkeita korottamatta osakepääomaansa ja toisaalta korottaa tai alentaa osakepääomaansa sen vaikuttamatta osakkeiden lukumäärään. Jos sen sijaan yhtiöjärjestyksessä määrätään osakkeiden nimellisarvosta, annettaessa uusia osakkeita osakeannilla tai optio-oikeuksien nojalla, osakepääomaa on samalla korotettava vähintään annettavien osakkeiden nimellisarvon määrällä, eikä osakepääomaa saa alentaa siten, että se olisi pienempi kuin osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo. Valtaosassa uusista osakeyhtiöistä on nimellisarvottomat osakkeet.

Osakkeet ovat siirtokelpoisia. Osakekirja on annettava osakkaalle, jos hän sitä vaatii. Katso tarkemmin [1.4.3.2 Osakekirjat].

Pääsääntöisesti osakeyhtiön kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, eli yksi osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa, ja osakkeilla on samanlainen oikeus voitonjakoon. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, että yhtiössä on tai voi olla eri osakelajeja eli oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan poikkeavia osakkeita. Osakelajit poikkeavat toisistaan tavallisesti joko niiden tuottaman äänimäärän suhteen tai sen suhteen, kuinka suuren osingon osakkeet tuottavat. Erilajisia osakkeita kutsutaan usein eri sarjoihin kuuluviksi osakkeiksi: puhutaan esimerkiksi A- ja B-sarjan osakkeista, A- ja K-sarjan osakkeista, I- ja II-sarjan osakkeista tai kantaosakkeista ja etuosakkeista.

Mikäli yhtiössä on useampi osakesarja, yhtiöjärjestykseen on usein lisätty määräykset, että miten osakkeita voi muuntaa toisenlajisiksi ja mitkä ovat muuntamisen edellytykset. Suhteellisen yleinen määräys on, että osakkeenomistaja voi milloin tahansa vaatia osakkeensa muuntamisesta toisenlajiseksi. On keskeistä huomioida, että muuntaminen on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, ja se tulee voimaan, kun ilmoitus on rekisteröity.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan lisäksi määrätä, ettei tietty osakesarja tuota lainkaan äänioikeutta tai oikeuta äänestämään joissain yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Tällöin puhutaan äänivallattomista osakkeista. Määräys voi kunkin yhtiökokouksessa käsiteltävän asian osalta koskea vain osaa yhtiön osakkeista.

Koska yhtiössä voi olla äänimäärältään toisistaan poikkeavia osakkeita ja osakkeisiin saattaa liittyä äänestysrajoituksia, ei omistettujen osakkeiden suhteesta kaikkiin osakkeisiin voida aina päätellä ääniosuuksien suhteita.

Jokainen osakas saa yhtiökokouksessa äänestää edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lakiasiantuntijamme

Kimmo Rajatalo, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 488, kimmo.rajatalo@fondia.com, Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita  monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä  yritysjärjestelyiden saralla.

Kimmo Rajatalo

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 488

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.

Anne Kangasniemi, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 439, anne.kangasniemi@fondia.com, Autan asiakkaita löytämään ratkaisut, jotka tukevat yrityksen toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Liikennepalveluja koskeva oikeus on erityisosaamisaluettani.

Anne Kangasniemi

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 439

Autan asiakkaita löytämään ratkaisut, jotka tukevat yrityksen toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Liikennepalveluja koskeva oikeus on erityisosaamisaluettani.