Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Lopputilin maksaminen

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Lopputili on siten maksettava tavallisesti työsuhteen päättymispäivänä. Jos työsuhde puretaan, on lopputili siis maksettava välittömästi. Jos työntekijä irtisanotaan, palkanmaksukausi päättyy irtisanomisajan päättyessä. Määräaikaisen työsopimuksen päättyessä palkanmaksukausi päättyy sopimuskauden viimeisenä työpäivänä. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia, että lopputili maksetaan vasta myöhemmin esimerkiksi siitä syystä, että työnantaja tarvitsee sen laskemiseen lisäaikaa.

Työnantajan tulee työsuhteen päättyessä maksaa työntekijälle työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneet pitämättä jäävät lomapäivät rahana, ks. [2.6.5 Vuosilomapalkka, lomakorvaus ja lomaraha].

Tämän säännön noudattamisessa kannattaa olla tarkka. Jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa maksaa lopputili työsuhteen päättymispäivänä, hänen on maksettava työntekijälle ns. odotusajan palkkaa. Odotusajan palkka käsittää täyden palkan jokaiselta päivältä, jonka työntekijän saatavien suoritus myöhästyy. Sen lisäksi työnantajan on maksettava normaalia viivästyskorkoa. Odotusajan palkan maksamisvelvollisuus syntyy siitä riippumatta, kuinka suuri osa työntekijän lopputilistä on maksamatta. Maksamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos maksun viivästyminen johtuu laskuvirheestä tai siihen rinnastettavasta erehdyksestä (esimerkiksi palkkalaskelmassa on huomioitu ylityökorvaukset oikein, mutta yhteenlaskussa on tullut virhe).

Edellä selostetuissa poikkeustilanteissakin työntekijälle voi syntyä oikeus odotusajan palkkaan. Jos työntekijä nimittäin huomauttaa työnantajalle saatavan viivästymisestä kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, työnantajan on maksettava viivästynyt saatava kolmen arkipäivän kuluessa huomautuksesta. Jos työnantaja laiminlyö tämän velvoitteen, hänen on maksettava työntekijälle odotusajan palkkaa kyseisen kolmen arkipäivän pituisen maksuajan päättymisestä lähtien.

Lakiasiantuntijamme

Kari Parkkinen, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 665, kari.parkkinen@fondia.com, Avustan asiakasyrityksiämme erityisesti työoikeudellisissa asioissa ja riidanratkaisussa. Olen myös suorittanut Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

Kari Parkkinen

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 665

Avustan asiakasyrityksiämme erityisesti työoikeudellisissa asioissa ja riidanratkaisussa. Olen myös suorittanut Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

Terhi Niva, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 408, terhi.niva@fondia.com, Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita  monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä työoikeuden saralta.

Terhi Niva

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 408

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä työoikeuden saralta.