Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Liikehuoneiston vuokrasuhteen päättyminen

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Määräajan päättyminen

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sovittuna ajankohtana. Sopimus sitoo sen osapuolia sovitun määräajan. Määräaikaista sopimusta ei voida irtisanoa, mutta se voidaan purkaa jäljempänä mainituilla purkuperusteilla.

Irtisanominen

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen jommankumman osapuolen irtisanomisilmoituksesta. Irtisanomisajasta voidaan sopia vapaasti. Ellei asiasta ole sovittu, vuokralaisen irtisanomisaika on kuukausi ja vuokranantajan irtisanomisaika kolme kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin ole sovittu tai laista muuta johdu.

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava toiselle osapuolelle todistettavasti. Vuokranantajan antamassa irtisanomisilmoituksessa on mainittava vuokrasopimuksen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste. Jos irtisanomista ei suoriteta laissa määrätyllä tavalla, se on tehoton.

Vuokranantajan suorittama irtisanominen voidaan vuokralaisen vaatimuksesta julistaa tuomioistuimessa tehottomaksi:

  • jos irtisanomisen syynä on vuokran tai vuokran määräytymistä koskevan ehdon tarkistaminen ja pyydettyä vuokraa tai vuokran määräytymistä koskeva ehto on kohtuuton; tai
  • jos irtisanominen on vuokralaisen olosuhteet huomioon ottaen muutoin kohtuuton eikä irtisanomiseen ole hyväksyttävää syytä.

Jos vuokrasuhteen päättäminen katsotaan hyvän tavan vastaiseksi, tuomioistuin voi määrätä vuokranantajan maksamaan vuokralaiselle vahingonkorvausta esimerkiksi asiakkaiden menetyksestä, jos huoneiston seuraava haltija alkaa harjoittaa lähes samanlaista liiketoimintaa tiloissa. Tällainenon kuitenkin poikkeuksellista yritysten välisissä suhteissa.

Purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi mm. jos vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun, käyttää huoneistoa muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen tai hoitaa huoneistoa huonosti. Vuokranantajalla on purkuoikeus myös, jos vuokralainen on siirtänyt vuokrasopimuksen tai luovuttanut huoneiston hallinnan kolmannelle ilman vuokranantajan lupaa. Purkamiseen johtavalla menettelyllä on kuitenkin oltava vähäistä suurempi merkitys ja siihen on vedottava kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut vuokranantajan tietoon. Vuokranantajan tulee yleensä antaa ennen purkamista vuokralaiselle kirjallinen varoitus. Kirjallista varoitusta ei tarvitse antaa ennen vuokranmaksun laiminlyöntiin perustuvaa purkamista.

Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen mm. jos vuokralaisen tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä. Myös vuokralaisen purkuoikeus edellyttää, että asialla on vähäistä suurempi merkitys.

Vuokrasopimuksen purkuilmoitus on myös annettava kirjallisesti ja todistettavasti tiedoksi. Purkamisilmoituksessa on mainittava purkuperuste sekä vuokrasopimuksen päättymisajankohta, jos sopimus halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi purkuilmoituksen tiedoksisaannista.

Sekä vuokranantajalla että vuokralaisella on tietyin edellytyksin oikeus saada korvaus vahingosta, joka aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta.

Lakiasiantuntijamme

Seppo Virtanen, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 463, seppo.virtanen@fondia.com, Sydäntäni lähellä ovat sopimusasiat yleisesti ja erityisesti ICT-, sisältö- ja viestinvälityspalveluihin sekä tietosuojaan liittyvät lakiasiat.

Seppo Virtanen

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 463

Sydäntäni lähellä ovat sopimusasiat yleisesti ja erityisesti ICT-, sisältö- ja viestinvälityspalveluihin sekä tietosuojaan liittyvät lakiasiat.

Susanne Mattsson, Executive Director, +358 20 7205 455, susanne.mattsson@fondia.com, Työurallani kokemusta on kertynyt sekä yritysjärjestelyjen, että kaiken näköisten muiden liiketoimintaan liittyvien kysymysten ja sopimusten parissa.

Susanne Mattsson

Executive Director

+358 20 7205 455

Työurallani kokemusta on kertynyt sekä yritysjärjestelyjen, että kaiken näköisten muiden liiketoimintaan liittyvien kysymysten ja sopimusten parissa.