Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Keksintöilmoitus ja patentin hakeminen

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Työsuhdekeksintöjä säännellään laissa oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin ja korkeakoulukeksintöjä laissa oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin. Lait koskevat vain patentoitavissa olevia keksintöjä.

Lähtökohtaisesti työntekijällä on sama oikeus keksintöönsä kuin muillakin keksijöillä, mutta työnantajalla on kuitenkin oikeus saada keksintöön erilaisia oikeuksia kohtuullista korvausta vastaan.

Keksinnön tehtyään keksijän tulee viipymättä tehdä kirjallinen keksintöilmoitus työnantajalle. Työnantaja on puolestaan velvollinen neljän kuukauden kuluessa työntekijän tekemästä keksintöilmoituksesta ilmoittamaan kirjallisesti keksijälle, haluaako se käyttää keksintöä hyväksi.

Ennen kuin on kulunut neljä kuukautta keksintöilmoituksen vastaanottamisesta, työntekijä ei saa ilman työnantajan kirjallista lupaa määrätä keksinnöstä tai ilmaista sitä koskevaa tietoa niin, että siitä voisi seurata keksinnön julkiseksi tuleminen tai hyväksikäyttö toisen lukuun. Työntekijä ei siten saa esim. luovuttaa keksintöä tai antaa lisenssioikeutta keksintöön ennen edellä mainitun määräajan päättymistä, ellei työnantaja anna tähän suostumustaan.

Työntekijä saa kuitenkin keksintöilmoituksen tekemisen jälkeen hakea keksinnölleen patenttia Suomessa. Patentin hakemisesta on kuitenkin ilmoitettava työnantajalle vähintään yksi kuukausi ennen kuin patenttihakemus jätetään patenttiviranomaisille.

Työnantajan oikeudet työsuhdekeksintöön ovat sitä laajemmat, mitä läheisempi yhteys keksinnöllä on työsuhteeseen. Työnantaja voi saada työsuhdekeksintöön sen laadusta riippuen joko kaikki oikeudet, käyttöoikeuden tai etuoikeuden sopia keksinnön hyväksikäytöstä, ks. [2.3.6.1.2 Työsuhdekeksintöjen jaottelu työnantajan oikeuksien mukaan].

Työntekijälle on maksettava kohtuullinen korvaus työnantajan keksintöön ottamista oikeuksista. Korvauksen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon keksinnön arvo, työnantajan oikeuksien laajuus ja työsuhteen muiden mahdollisien seikkojen vaikutus keksinnön syntyyn. Tästä oikeudesta ei voida luopua edes ennen keksinnön syntymistä tehtävällä sopimuksella. Vaikka keksinnöstä maksettavasta korvauksesta ei voida pätevästi sopia etukäteen, on yrityksissä mahdollista sopia korvauksen määräytymisen perusteista esimerkiksi laatimalla oma työsuhdekeksintöohjesääntönsä. Työntekijälle maksettavaa korvausta on käsitelty kohdassa [2.3.6.1.3 Työsuhdekeksinnöstä maksettava korvaus].

PLUS

Suositellut asiakirjamallit

Lakiasiantuntijamme

Kari Parkkinen, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 665, kari.parkkinen@fondia.com, Avustan asiakkaitamme monipuolisesti työoikeusasioissa, erityisesti yhteistoimintamenettelyssä, työsuhteen päättämisessä ja sovittelussa.

Kari Parkkinen

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 665

Avustan asiakkaitamme monipuolisesti työoikeusasioissa, erityisesti yhteistoimintamenettelyssä, työsuhteen päättämisessä ja sovittelussa.

Anna Savolainen, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 444, anna.savolainen@fondia.com, Hoidan laaja-alaisesti asiakkaidemme päivittäisiä lakiasioita. Olen erikoistunut työoikeuteen ja tietosuojaan, erityisesti työelämän tietosuojaan.

Anna Savolainen

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 444

Hoidan laaja-alaisesti asiakkaidemme päivittäisiä lakiasioita. Olen erikoistunut työoikeuteen ja tietosuojaan, erityisesti työelämän tietosuojaan.