Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Immateriaalioikeuksista yleisesti

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Kuten edellä [3.3 Irtain omaisuus] on todettu, irtainta omaisuutta ovat kaikki varallisuusoikeudet, jotka eivät ole kiinteää omaisuutta. Myös immateriaalioikeudet kuuluvat irtaimeen omaisuuteen. Immateriaalioikeudet tarjoavat haltijalleen tietyin ehdoin yksinoikeuden hyödyntää teosta tai tuotetta joka kuuluu immateriaalioikeuksien piiriin. Sama teos tai tuote saattaa olla samanaikaisesti suojattu monella eri tavalla. Tietty tuote voi nauttia esimerkiksi sekä patentin että tekijänoikeuden tarjoamaa suojaa. Jäljittelytilanteessa onkin usein sitä parempi, mitä useampaan immateriaalioikeuteen voidaan vedota.

Immateriaalioikeudet muodostavat osan yrityksen varallisuutta. Niiden oikeanlainen hallinnointi on tärkeää, jotta yrityksen pääoma voidaan suojata ja hyödyntää taloudellisesti kannattavalla tavalla. Immateriaalioikeuksien huomiointia yrityksen liiketoiminnassa käsitellään lähemmin kohdassa [3.4.11 IPR-strategia ja IPR-vakuutukset].

Immateriaalioikeudet voidaan jakaa tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Kun tekijänoikeus suojaa tekijän ja teoksen omaperäisyyttä tai loukkaamattomuutta tekijän kaupallisten intressien rinnalla, teollisoikeudet suojaavat yksinomaan haltijansa taloudellisia oikeuksia. Teollisoikeuksia ovat muun muassa toiminimioikeudet, tavaramerkit, alkuperämerkinnät ja verkkotunnukset sekä patenttioikeudet, hyödyllisyysmallit ja integroidun piirin piirimalliin liittyvät oikeudet. Ainoastaan tekijänoikeus syntyy ilman toimenpiteitä silloin, kun tekijänoikeussuojaa nauttiva teos syntyy. Muut immateriaalioikeudet syntyvät, kun tekijä aktiivisesti hakee suojaa oikeuden kohteelle.

Kaikkia teollisoikeuksia yhdistää lähtökohtainen rekisteröintivaatimus: teollisoikeudellista suojaa voi pääsääntöisesti saada vain rekisteröimällä oikeutensa. Yksinoikeuden tavaramerkkiin tai toiminimeen voi kuitenkin saavuttaa myös ilman rekisteröintiä vakiinnuttamalla merkin tai nimen käytön perusteella.

Rekisteröinti on kansallinen tai alueellinen, eli teollisoikeus on voimassa vain sillä määrätyllä alueella, jossa se on rekisteröity. Teollisoikeudellinen suoja on kestoltaan rajoitetumpi kuin tekijänoikeussuoja, yleensä vain muutama vuosikymmen rekisteröinnistä alkaen.

Oikein hoidettuina teollisoikeuksilla voi olla yhtiölle merkittävä taloudellinen arvo. Yrityksen toiminta saattaa esimerkiksi perustua tietyn teollisoikeuden, kuten patentin, hyödyntämiseen, jolloin yrityksellä luonnollisestikin on suuri intressi varmistaa, että teollisoikeus on suojattu parhaalla mahdollisella tavalla.

PLUS

Suositellut asiakirjamallit

Lakiasiantuntijamme

Sari Koskela, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 406, sari.koskela@fondia.com, Avustan asiakkaitamme tietosuojalainsäädännön noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä ja prosesseissa, kuten työelämän tietosuoja, asiakastietojen käsittely, suoramarkkinointi, kansainväliset tietojen siirrot, tietosuojasopimukset, terveys- ja potilastietojen sekä muiden erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittely.

Sari Koskela

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 406

Avustan asiakkaitamme tietosuojalainsäädännön noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä ja prosesseissa, kuten työelämän tietosuoja, asiakastietojen käsittely, suoramarkkinointi, kansainväliset tietojen siirrot, tietosuojasopimukset, terveys- ja potilastietojen sekä muiden erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittely.

Arto Lindfors, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 405, arto.lindfors@fondia.com, Sydäntäni lähinnä on sopimus- ja työoikeus.  Ydinosaamistani on myös IT- ja IP-asioihin liittyät kysymykset.

Arto Lindfors

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 405

Sydäntäni lähinnä on sopimus- ja työoikeus. Ydinosaamistani on myös IT- ja IP-asioihin liittyät kysymykset.