Käyttämällä palveluamme hyväksyt evästeiden käytön sekä palvelun käyttöehdot. Lue lisää evästeistämme täältä. Ymmärrän

Äänivallattomat ja äänivallaltaan rajoitetut osakkeet

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Äänivallattomalla osakkeella tarkoitetaan sellaista osaketta, johon ei liity lainkaan äänivaltaa. Äänivallaltaan rajoitettuun osakkeeseen liittyy äänioikeus vain tietyissä tilanteissa. Lähtökohtaisesti kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Mikäli tästä halutaan poiketa jakamalla osakkeet eri osakelajeihin, on yhtiöjärjestyksestä käytävä ilmi osakelajien väliset erot. Osakeyhtiölaissa ei ole asetettu rajoituksia erilajisten osakkeiden välisille äänivaltaeroille. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että tietyn lajisilla osakkeilla ei voi äänestää joissain yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Yhtiöjärjestykseen voidaan myös ottaa määräys osakkeen muuntamisesta toisenlajiseksi osakkeeksi.

Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, äänivallaton tai äänivallaltaan rajoitettu osake:

  • tuottaa äänioikeutta lukuun ottamatta kaikki muut osakkeeseen liittyvät oikeudet, ja
  • tuottaa äänioikeuden silloin, kun sille yhtiöjärjestyksen mukaan jakopäätöksestä riippumatta maksettavaa osinkoa tai muuta vapaata pääomaa ei ole maksettu 8 kuukaudessa tilikauden päättymisestä.

Asiassa, jossa äänivallaton tai äänivallaltaan rajoitettu osake ei tuota äänioikeutta, osaketta ei oteta lukuun laskettaessa yhtiökokouksen päätöksen edellyttämää enemmistöä.

Äänivallattomaan tai äänivallaltaan rajoitettuun osakkeeseen liitetään usein yleisen äänioikeuden tuottamiin osakkeisiin verrattuna parempia taloudellisia oikeuksia.

Lakiasiantuntijamme

Kenneth Stenbäck, Senior Legal Counsel, +358 20 7205 600, kenneth.stenback@fondia.com, Erityisosaamista minulla on yhtiöoikeudesta ja yritysjärjestelyistä sekä kiinteistöasioista.

Kenneth Stenbäck

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 600

Erityisosaamista minulla on yhtiöoikeudesta ja yritysjärjestelyistä sekä kiinteistöasioista.

Antti Iso-Markku, Legal Counsel, +358 20 7205 438, antti.iso-markku@fondia.com, Työskentelen tietosuojaan, teknologiaoikeuteen ja immateriaalioikeuksiin liittyvien asioiden parissa, joiden lisäksi hoidan myös yhtiö- ja rahoitusoikeudellisia toimeksiantoja.

Antti Iso-Markku

Legal Counsel

+358 20 7205 438

Työskentelen tietosuojaan, teknologiaoikeuteen ja immateriaalioikeuksiin liittyvien asioiden parissa, joiden lisäksi hoidan myös yhtiö- ja rahoitusoikeudellisia toimeksiantoja.